Poskytované služby

SPEKTRUM POSKYTOVANÝCH AUDITORSKÝCH SLUŽEB

 • Povinný (statutární) i nepovinný audit účetních závěrek podnikatelských subjektů, neziskových organizací, investičních fondů, aj.
 • Ověřování konsolidovaných účetních závěrek.
 • Ověřování mimořádných a mezitímních účetních závěrek.
 • Auditorské zprávy pro zvláštní účely (ověřování jednotlivých prvků účetní závěrky, ověřování zahajovacích rozvah při podnikových kombinacích).
 • Ověřování splnění podmínek pro čerpání dotací.
 • Audit existence pohledávek pro účely zvyšování základního kapitálu.
 • Ověřování účinnosti a efektivity vnitřního kontrolního sytému.
 • Provádění ostatních procedur dohodnutých s klientem.

OSTATNÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Poradenství a ověřovací práce při přeměnách společností a podnikových kombinacích.
 • Due diligence cílových společností.
 • Poradenství při akvizičním procesu.
 • Forenzní šetření dle zadání klienta.